Loading…

Zabytki oraz twórczość poetycko-literacka w powiecie iławskim

wycieczka pratnica 2012

Dotyczy wykonania zadania publicznego

tytuł zadania: Zabytki oraz twórczość literacko-poetycka w powiecie iławskim,

Zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Iławie.
Zadanie realizowane było w okresie od 1.05.2012r do 30.11.2012r. Zakładanym celem realizacji zadania, było przekazanie wiedzy o historii powiatu iławskiego z zakresu zabytków i zainteresowanie uczestników zadnia dorobkiem twórców regionalnych oraz związanych z naszą ziemią. Cel ten został osiągnięty, poprzez zorganizowanie wycieczek połączonych z prelekcjami i wykładów poświęconych życiu i twórczości pisarzy będących na naszym terenie.

W trakcie realizacji zadania zostały zorganizowane trzy wycieczki:

- W miesiącu maju wycieczka do Prątnicy – Lubawy i okolic, cel główny to spotkanie z młodzieżą w Zespole Szkół w Prątnicy z okazji 27 rocznicy obchodów nadania Szkole im. Teofila Ruczyńskiego, działacza ziemi lubawskiej. Następnie zwiedzanie hitlerowskiego obozu dla żydowskich kobiet w Gutowie. Zwiedzanie zabytków w Lubawie. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Izbę Pamięci Emila von Behringa w Ławicach.

- W miesiącu czerwcu została zrealizowana wycieczka do Jerzwałdu gdzie mieszkał i tworzył prozaik i dramatopisarz Zbigniew Nienacki tu stworzył między innymi „Pana Samochodzika” i „Templariuszy”. Dzisiaj pamiątki po Nienackim można zobaczyć w utworzonej w jego jerzwałskim domu Izbie Pamięci. Ważnym miejscem podczas tej wycieczki to Gizerek k/Iławy gościł tu Jan Paweł II, wybudowana tu została kaplica. Trasa tej wycieczki to miejsca w których jest jeszcze trochę zabytków: Boreczno, Jaśkowo, Gubławki. Bardzo ciekawe miejsce to Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego obszar parku położony jest w środkowej części Pojezierza Iławskiego.

- w miesiącu wrześniu zwiedzaliśmy zabytki miasta Iławy. Iława jest przepięknym 700-letnim miastem położonym na południowym krańcu Jezioraka. Przez miasto przepływa rzeka Iławka, otoczona jest pięknymi lasami i jeziorem.
Wszystkie wycieczki zakończone były spotkaniami integracyjnymi przy ognisku.


- Przeprowadzone zostały trzy wykłady poświecone:
życiu i twórczości Stefana Żeromskiego, Zbigniewa Nienackiego i Edwarda Stachury.


Program całego zadania spotkał się z dużym z dużym zainteresowaniem członków UTW. Wiele osób nie miało dotychczas okazji do zwiedzenia wielu zabytków i poznania życia i twórczości pisarzy związanych z powiatem iławskim. Wszyscy byli zadowoleni z uzyskanej wiedzy.

Zarząd Stowarzyszenia UTW