Loading…

Warsztaty fotograficzne FIO - 2012

warsztaty artystyczne fio 01

Przeprowadzone były w pomieszczeniach Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie i w studio fotograficznym Tomcolor w Iławie.

Grupa 15 osobowa biorąca udział w zajęciach nabyła oraz pogłębiła wiedzę dotyczącą budowy aparatów fotograficznych ich obsługi oraz funkcji.

Nauczyła się kompozycji obrazu i obróbki zdjęć poprzez programy komputerowe. Efektem było bardziej profesjonalne posługiwanie się aparatem i poprawa jakości robienia zdjęć.

Uczestnicy warsztatów brali udział w dokumentowaniu warsztatów artystycznych i kulinarnych.