Loading…

Realizacja zadań wspieranych przez Urząd Gminy Iława - 2013

piknik gardzien 2012 09

     Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku realizowało zadanie publiczne wspierane finansowo przez Urząd Gminy w Iławie z zakresu Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – upowszechnienie systemu kształcenia ustawicznego – edukacja osób starszych.

Tytuł zadania: Dodaj życia do lat

w okresie 1.04.2013 – 30.11.2013.

Zakładanym celem w realizacji zadania było rozpropagowanie wśród słuchaczy naszego Uniwersytetu korzyści płynących ze zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań kulturalnych.

Cel ten został osiągnięty poprzez zorganizowanie spotkania integracyjnego – piknik w Gardzieniu i wyjazd do teatru w Warszawie. Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym w Gardzieniu bardzo pozytywnie wpłynął na osoby uczestniczące w pikniku, ruch na świeżym powietrzu, wspólna zabawa zachęciła do codziennych spacerów spotkań. Przyczyniło się to do poprawienia kondycji fizycznej naszych słuchaczy. Wyjazd do teatru, zwiedzanie Centrum Kopernika i Wilanowa pozwolił chociaż na częściowe zaspokojenie potrzeb kulturalnych i wpłynął pozytywnie na rozwój intelektualny osób biorących udział w wycieczce.

Odpowiedzialny za realizację zadania: Zarząd Stowarzyszenia UTW