Loading…

Podsumowanie 12 listopada 2012

W sali konferencyjnej Zespołu Szkół im Konstytucji 3 Maja zorganizowana została konferencja podsumowująca realizację zadania współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, z udziałem wszystkich uczestników warsztatów i osób współpracujących.

Podczas konferencji zorganizowano wernisaż obrazów z papieru czerpanego, wystawę zdjęć oraz dokonano degustacji potraw przygotowanych samodzielnie przez uczestników warsztatów kulinarnych.

Poprzez udział w zadaniu młodzieży i osób starszych nastąpił proces wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania się i nawiązania przyjaznych kontaktów przyjmując ich innowacyjne spojrzenie i metody działania. Grupy te dobrze współpracowały i angażowały się przy realizacji projektu. Zakładane w zadaniu cele w zakresie aktywizacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej zostały w pełni osiągnięte.

Opracowały osoby odpowiedzialne za realizację na podstawie sprawozdania.

fio 2012 07