Loading…

Na naukę nigdy nie jest za późno: działajmy i uczmy się z młodymi - 2012

fio 2012 08

Termin realizacji zadania publicznego został ustalony od 1 czerwca 2012 roku do 30 listopada 2012 roku.

Realizacja zadania wspierana była przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w ramach Programu Operacyjnego FIO.

Odbiorcami Projektu byli członkowie Uniwersytetu III Wieku w Iławie i młodzież z Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie, łącznie 70 osób (50 - seniorów i 20 młodzieży).

Cel główny projektu to aktywizacja osób starszych, a także integracja międzypokoleniowa.

Organizując objęte zadaniem warsztaty zrealizowaliśmy zakładane cele poprzez zdobywanie nowych umiejętności, rozwój zamiłowań i zdolności, a udział młodzieży przyczynił się do nawiązania więzi międzypokoleniowych.