Loading…

Jesteśmy Razem - Młodsi i Starsi

jestesmy_razem

     Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie Zakończył realizację zadania dofinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu Seniorzy w akcji, działanie: Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności lokalnych.

Największy sukces to nawiązanie współpracy z młodzieżą z Ośrodka Psychoedukacji i Stowarzyszenia „Przystań w Iławie, zgodnie z planem. Pozyskaliśmy jeszcze do współpracy uczniów z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Iławie młodzież brała czynny udział w realizacji zadania Jesteśmy razem młodzi i starsi

  • zasady współpracy między poszczególnymi grupami wiekowymi
  • przeprowadzono warsztaty dla grupy wolontariackiej z udziałem młodzieży (manualne, rękodzielnicze)
  • zorganizowano wykład na temat Hazard w życiu – koszty i straty oraz pokaz filmu pt. Trust
  • przeprowadzono 5 cyklicznych spotkań obejmujących naukę gier planszowych.
  • zakończono projekt turnieju gier planszowych z wręczeniem nagród.
  • turniej gier planszowych wpłynął pozytywnie na uczestników starszych i młodych, tak że postanowiliśmy kontynuować spotkania 2x w m-cu utrwalając zdobyte umiejętności.
  • bardzo ważna była wizyta Animatora dla sekcji wolontariackiej działające na polu kultury – teatr.