Loading…

Informacja dot. zadań wspieranych przez Urząd Marszałkowski - zdrowie

nordic walking 2013 01

I N F O R M A C J A

Stowarzyszenie UTW realizowało zadanie publiczne wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z zakresu Edukacji i promocji zdrowia.

Tytuł zadania: Twoje zdrowie w twoich rękach

W okresie 1.04.2013 – 30.11.2013 Celem zadania było rozpropagowanie wśród osób starszych 55+ (emerytów i rencistów) członków naszego uniwersytetu korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia, który przyczyni się do poprawy naszego zdrowia.

Cel został w pełni osiągnięty. Wszystkie zajęcia objęte realizacją zadania: wykłady, ćwiczenia - gimnastyka rehabilitacyjna, ćwiczenia plus nauka pływania na basenie, zajęcia z nordic-walking, zrobienie badania poziomu cukru we krwi, wywarły pozytywny skutek na osobach korzystających z zajęć.

Poprawiła się kondycja fizyczna, a zdobyta wiedza pozwala na lepsze zrozumienie prawidłowego sposobu odżywiania i dbania o zdrowie.

Informacja o realizacji zadnia umieszczona została na tablicy ogłoszeń w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku - filia w Iławie, podawana była wielokrotnie na wykładach i innych spotkaniach. Ukazało się ogłoszenie w prasie lokalnej. Opracowano plakaty o treści dotyczącej zdrowia. Przy każdej informacji pisemnej i ustnej podkreślane było że zadanie pt. ”Twoje zdrowie w twoich rękach jest wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego plus logo.

  1. Ogłoszenia spowodowały zainteresowanie programem i chęcią uczestniczenia w zajęciach. 
  2. Badanie krwi i pomiar ciśnienia uświadomił wielu osobom, konieczność zgłoszenia się do lekarza rodzinnego i systematycznego badania.
  3. Uzyskana na wykładach wiedza pozwoliła na lepsze zrozumienie pewnych zagadnień dotyczących między innymi zdrowego odżywiania.
  4. Udział w zajęciach ruchowych (basen, ćwiczenia rehabilitacyjne, nordic-walking) przyczyniły się do wzrostu aktywności, sprawności fizycznej naszych słuchaczy biorących udział w projekcie
  5. Odbyły się dwa wykłady w auli Szkoły Wyższej udział wzięło łącznie - 222 osoby
  6. Zajęcia, ćwiczenia na basenie połączone z nauką pływania odbywały się w maju przez 3 tygodnie dla 3 grup, po 15 osób - łącznie wzięło udział 45 osób
  7. Zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej odbyły się w listopadzie dla 4 grup przez 4 tygodnie - 40 osób.
  8. zajęcia z nordic – walking prowadzone w miesiącach: maj, czerwiec i październik - uczestniczyło 20 osób, które systematycznie chodziły, raz lub 2 razy w tygodniu.

Odpowiedzialny za realizację zadania: Zarząd Stowarzyszenia UTW