Loading…

II Iławski Przegląd Chórów UTW Warmi i Mazur 2013

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie wspólnie z Iławskim Centrum Kultury i Starostwem Powiatowym w Iławie zaprasza Uniwersytety Trzeciego Wieku z terenu Warmii i Mazur do udziału w II Iławskim Przeglądzie Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Cel – popularyzacja śpiewu chóralnego wśród uczestników uniwersytetów, prezentacja repertuaru zespołów i integracja środowisk uniwersyteckich. Karty uczestnictwa i regulamin do pobrania.

Pobierz regulamin

Pobierz kartę uczestnictwa

Prezes Zarządu: Elżbieta Lewandowska

chor 2013