Loading…

Edukacja i Rozwój 60+ zrealizowane od 01.06.2013 do 31.12.2013

szlakiem kopernika 2013Z realizacji zadania publicznego wspieranego finansowo przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Tytuł zadania: Edukacja i Rozwój 60+

Zadanie zrealizowane w okresie: od 1.06.2013 do 31.12.2013r.

W wyniku realizacji zadania osiągnięte zostały następujące rezultaty:

  • uczestnicy zadania uzyskali wiedzę na temat życia i twórczości Mikołaja Kopernika poprzez udział w wykładzie i wycieczkach Szlakiem Kopernika
  • wycieczka Nr 2 - Elbląg, Frombork 31.07.2013r. - udział wzięło 45 osób
  • wycieczka Nr 3 - Toruń 28.08.2013r. - udział wzięło 45 osób
  • grupa osób posiadających uzdolnienia manualne zdobyła nowe umiejętności z zakresu rękodzieła artystycznego. Nauczyła się wykonywania biżuterii oraz wykonywania wyrobów użytkowych techniką decuopage, qulling, pergamano. Zdobyła wiedzę i umiejętności wykonywania wyrobów z gliny i malowania na szkle. Wykonane prace zostały zaprezentowane na wystawie zorganizowanej na podsumowaniu projektu.
  • członkowie grupy teatralnej poprzez udział w warsztatach podnieśli swoje umiejętności aktorskie między innymi w zakresie wymowy, świadomości ciała, sztuki improwizacji i zachowania się na scenie. Został przygotowany spektakl teatralny Świąteczna historia, który wystawiony był na podsumowaniu realizacji zadania.
  • uczestniczenie w wykładzie o prawie i nadzorze bankowym poprawiła się również wiedza dotycząca tego zagadnienia.
  • członkowie grupy teatralnej i słuchacze UTW brali udział w wycieczce do Teatru Muzycznego do Gdyni na musical „Spamlot”
  • w kinoteatrze „Pasja” w Iławie zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące realizację zadania. Bardzo szczegółowo omówiono wszystkie działania i osiągnięte rezultaty.
  • w halu kinoteatru „Pasja” zorganizowana została wystawa wykonanych prac podczas warsztatów z rękodzieła artystycznego.
  • na zakończenie spotkania wystąpiła grupa teatralna z przygotowaną podczas warsztatów sztuką Świąteczna historia. Scenografia opracowana przez Miłosza Kuligowskiego.

Odpowiedzialny za realizację zadania: Zarząd Stowarzyszenia