Loading…

Dojrzały wiek to nie musi być starość

piknik gardzien 2012

Dotyczy wykonania zadania publicznego

tytuł zadania: Dojrzały wiek to nie musi być starość

Zadanie współfinansowane przez Urząd Gminy w Iławie. Zadanie realizowane było w okresie od 1.05.2012r do 30.11.2012r. Zakładanym celem w realizacji zadnia było rozpropagowanie wśród członków Stowarzyszenia korzyści płynących ze zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań kulturalnych. Cel ten osiągnęliśmy poprzez zorganizowanie pikniku w Gardzieniu i wyjazdu do teatru w Elblągu na spektakl „Skrzypek na dachu”.

Zarząd Stowarzyszenia UTW