Loading…

Senior świadomy, aktywny i zdrowy - 2013

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie Informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2013 roku będzie realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zadanie publiczne wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego Olsztynie.

Tytuł zadania: Senior świadomy, aktywny i zdrowy.

W programie przewidziane jest:

1. Mierzenie ciśnienia tętniczego krwi

– słuchaczom naszego UTW przez wolontariuszki,

– pielęgniarki w m-cu maju.

2. Wykłady dotyczące ochrony zdrowia ludzi starszych

- z zakresu osteoporozy – m-c maj,

- z zakresu rehabilitacji - m-c październik,

- choroby z zakresu geriatrii - m-c listopad.

3. Zajęcia na basenie

- m-c kwiecień, maj i październik

4. Gimnastyka rehabilitacyjna- m-c maj i listopad

5. Zajęcia nordic – walking - m-c maj i październik

 

Zarząd