Loading…

Projekt dofinansowany przez MPiPS (ASOS) na lata 2012-2013

mpips

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie rozpoczyna realizację projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych /ASOS/ na lata 2012-2013.

Tytuł zadania: Edukacja i Rozwój 60 plus.

W programie zawarte są następujące zadania:

  • 2 wycieczki szlakiem Kopernika – wizyta we Fromborku i okolicach i w Toruniu i okolicach terminy to koniec lipca i koniec sierpnia.
  • 1 wykład o tematyce: ”Życie i twórczość Mikołaja Kopernika” miesiąc listopad
  • warsztaty teatralne w okresie od 2.09.13 do 30.11.2013r.
  • wyjazd do teatru w miesiącu wrześniu lub październiku
  • warsztaty rękodzieła w okresie od 2.09.13 do 30.11.2013
  • wyjazd do wioski garncarskiej k/ Nidzicy – m-c wrzesień
  • 1 wykład z zakresu bankowości m-c listopad
  • zakończenie projektu – wystawa prac z rękodzieła artystycznego i pokazanie przez sekcję teatralną nowej sztuki.

Termin realizacji rozpoczyna się 10.06.2013, kończy - 31.12.2013r.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych słuchaczy naszego UTW.

Zarząd