Loading…

Informacja dot. zadań wspieranych przez Urząd Marszałkowski 2013

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III wieku w Iławie Informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2013 r. będzie realizowane zadanie publiczne – wspierane finansowo przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Tytuł zadania: Daj coś z siebie innym.

W programie przewidziane są:

1. dwa wykłady z przekazem multimedialnym o tematyce związanej z rozwojem działalności i korzyści jakie niesie wolontariat dla środowiska lokalnego

- pierwszy wykład - 16 maj 2013r.

- drugi wykład - m-c październik 2013.

2. trzy warsztaty w wolontariacie, w miesiącach maj i czerwiec o tematyce opiekuńczo społecznej, nowe technologie, wiedza psychologiczna dla członków i chętnych do uczestniczenia w działalności wolontariackiej.

3. cztery spotkania z pensjonariuszami MOPS od sierpnia do 15 listopada

4. cztery spotkania z podopiecznymi DOS od września do 15 listopada

5. dwa spotkania integracyjne w m-cu listopadzie. w spotkaniach będą uczestniczyli członkowie grupy wolontariackiej.

Zarząd