Loading…

Informacja dot. zadań wspieranych przez Urząd Gminy Iława - 2013

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie Informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu że w okresie od 1.04. – 30.11.2013r. będzie realizowane zadanie publiczne – wspierane finansowo przez Urząd Gminy w Iławie.

Tytuł zadania: Dodaj życia do lat.

W programie przewidziano dofinansowanie do:

1. pikniku w Gardzieniu w dniu 18.05.2013r. (sobota).

2. wycieczki do Warszawy - zwiedzanie Centrum Kopernika, Warszawy, wyjście do teatru 27.06.2013r (czwartek).

Zarząd