Loading…

Informacja dot. zadań wspieranych przez Starostwo Powiatowe 2013 - Chór

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku W Iławie Informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, mieszkańców miasta Iława i powiatu:

W dniu 6 czerwca o godz. 11 w sali kinoteatru „PASJA” w Iławie ul. Niepodległości 13A odbędzie się II Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Warmii i Mazur.

Organizatorami Przeglądu są:

  • Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie,
  • Iławskie Centrum Kultury,
  • Starostwo Powiatowe w Iławie.

PRZEGLĄD ten jest realizowany jako zadanie publiczne, wspierane finansowo przez Starostwo Powiatowe w Iławie. Celem przeglądu jest popularyzacja śpiewu chóralnego wśród uczestników uniwersytetów, prezentacja repertuarów zespołów, integracja środowisk uniwersyteckich.

 

Prezes Zarządu

Elżbieta Lewandowska