Loading…

Dodaj więcej życia do lat - edycja 2014

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 2014 roku będzie realizowane przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku zadanie publiczne wspierane finansowo przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

Dodaj więcej życia do lat

W programie przewidziane są:

1. wykłady z przekazem multimedialnym o tematyce:

- Piękna działka - w miesiącu maju,

- Relacja senior : młodzież - w miesiącu październiku.

2. Spotkania zespołu Żywego Słowa (członkowie UTW i młodzież z Gimnazjum Nr 2). Tematyka to czytanie poezji przygotowanie wieczoru poświeconego noblistom. Łącznie odbędzie się 7 spotkań w m-cu maju, a następnie we wrześniu i październiku.

3. Zorganizowanie klubu gier planszowych zaprosimy do udziału młodzież z Gimnazjum Nr 2. Odbędzie się 5 spotkań.

4. Zorganizowanie konkursu Piękna działka, w którym wezmą udział członkowie naszego UTW posiadający działki. Konkurs rozpocznie się w m-cu kwietniu (zgłoszenia). Zakończony zostanie ogniskiem integracyjnym i wręczeniem nagród w m-cu wrześniu.

5. Spotkania z podopiecznymi MOPS w m-cu wrześniu i pażdzierniku.

6. Spotkania z pensjonariuszami DOS - od września do listopada.

7. Spotkanie integracyjne w m-cu listopadzie – MOPS i DOPS - w spotkaniach będą uczestniczyli członkowie grupy wolontariackiej.

Zarząd