Loading…

Aktywizacja i integracja Seniorów - Aktywny Senior – uczestnik życia kulturalnego - 2014

I N F O R M A C J A

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, że w okresie od 1 maja 2014 do 30 listopada 2014 roku będą realizowane zadania publiczne – wspierane finansowo przez Urząd Gminy w Iławie.

Tytuły zadań:

Aktywizacja i integracja Seniorów

Aktywny Senior – uczestnik życia kulturalnego

W programach przewidziano:

  1. Piknik w Gardzieniu w dniu 25.06.2014r. (środa);
  2. Spotkanie grupy teatralnej na wieczorze teatralnym w GOK w Lasecznie: w miesiącu październiku 2014 roku;
  3. Udział w festiwalu pieśni i piosenki polskiej GOK w Lasecznie: miesiąc listopad 2014 roku.

 

Zarząd UTW