Loading…

Nasz dorobek

     Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie pragnie poinformować słuchaczy i sympatyków naszego Uniwersytetu, że stara się aby Stowarzyszenie było placówką popularyzującą i wspierającą wartościowy sposób życia ludzi w późnej dorosłości. Swoją działalnością staramy się stwarzać warunki do:

 • rozwoju intelektualnego
 • realizacji procesów integracyjnych ludzi starszych, a tym samym zabezpieczamy psychiczny kontakt z drugim człowiekiem
 • koordynacja działań zdrowotno–rehabilitacyjnych
 • kontakt ze słuchaczami innych Uniwersytetów.

Nasi słuchacze pozostają aktywnymi członkami społeczeństwa, działającymi na polu kultury i edukacji, wciąż wpływającymi na kształt otaczającej rzeczywistości.

Formy nauki

Uniwersytet adresuje do swoich słuchaczy szeroką i różnorodną ofertę programową w skład której wchodzi:

 • Wykłady – odbywają się raz w tygodniu o godz. 16.00 w auli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Iławie. Tematyka dotyczy bardzo wielu dziedzin nauki między innymi: psychologii, historii sztuki, medycyny, literatury, religioznawstwa, wiedzy o różnych krajach, o regionie i o własnym mieście. Staramy się aby tematyka wykładów była interesująca dla naszych Słuchaczy. Wykładowcami są naukowcy z wyższych uczelni, samorządowcy, nauczyciele, lekarze;
 • Lektoraty językowe - język niemiecki, angielski dla początkujących i zaawansowanych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w salce należącej do Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Iławie i prowadzone są przez nauczycieli germanistyki i anglistyki;
 • Gimnastyka rehabilitacyjna - zajęcia prowadzone są raz w tygodniu przez magistrów rehabilitacji w hali sportowej – oddział rehabilitacji i przez naszą koleżankę Irenę Iwasiów w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 4;
 • Komputery - zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, dla początkujących i zaawansowanych. Miejsce prowadzenia zajęć: Miejska Biblioteka w Iławie.
 • Wspólne Śpiewanie – sekcja rozpoczęła swoją działalność od listopada 2010, zajęcia prowadzone są przez Panią profesor Honoratę Cybulę - Dyrygenta Chóru Camerata. 9 maja 2012r. chór nasz uczestniczył w I Iławskim Przeglądzie Chórów Uniwersytetów III Wieku z terenu Warmii i Mazur w Iławie. Przegląd został zorganizowany przez Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie wspólnie z Iławskim Centrum Kultury. Należy zaznaczyć że inicjatorem tej imprezy była Pani Prezes Zarządu UTW Elżbieta Lewandowska. Chór brał udział w przeglądzie Kolęd i Pastorałek zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie w m-cu styczniu 2013r. Od stycznia 2013r chór nazywa się VIVA. W m-cu czerwcu weźmie udział w II Iławskim Przeglądzie Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Warmii i Mazur.
 • Sekcja Malarsko - Plastyczna i robótek ręcznych – zajęcia prowadzone są raz w tygodniu pod okiem wspaniałej Pani Anieli Żmijewskiej i Ireny Iwasiów. Uczestniczki przygotowują prace malarskie na aukcję dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy robią to systematycznie, ponadto zachęcają osoby posiadające uzdolnienia artystyczne do brania czynnego udziału w zajęciach, proponują i uczą wykonywania różnych prac rękodzielniczych;
 • Sekcja nordic-walking – działalność swoją rozpoczęła dzięki dobremu instruktorowi Panu Marianowi Stebelskiemu. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu w zależności od pogody i chęci zainteresowanych
 • Sekcja Turystyczna – zajmuje się organizowaniem kuligów wycieczek pieszych, autokarowych miedzy innymi wycieczka do Białowieży i okolic Chorwacji, w Bieszczady, wycieczka promowa do Szwecji głównym organizatorem jest Pan Andrzej Sufranek i Pani Irena Iwasiów;
 • Sekcja Czytelnicza – spotkania raz lub dwa razy w m-cu. Osoby prowadzące to Pani Gocyk-Lenartowicz Elżbieta i Pani Telej Danuta. Zapraszamy chętnych do uczestnictwa naprawdę warto. - Prowadzona jest Kronika z życia Naszego Uniwersytetu. Głównym i jedynym redaktorem to nasza koleżanka z Zarządu Janina Zalewska;
 • Wyjazdy do teatru - organizujemy wyjazdy do Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej im Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, do teatru w Elblągu w Warszawie, Gdyni, Olsztynie, wyjścia do kino- teatru w Iławie.
 • Sekcja teatralna – rozpoczęła swoją działalność w roku 2012 główną inicjatorką i osobą która stworzyła podwaliny była Pani Teresa Goerges. Obecnie sekcja działa prężnie wzmocniła się o osoby przygotowane do pracy w zespole z aktorami. Głównymi organizatorkami i odpowiedzialnymi za całokształt pracy w takim zespole na zasadzie wolontariatu są Panie Barbara Kozłowska i Teresa Goerges. Na zakończenie Roku Akademickiego 2011/2012 dla słuchaczy naszego UTW przygotowana została inscenizacja utworu Franciszka Karpińskiego pt. Laura i Filon. Podczas spotkania wigilijnego 2012 wystawiona została „Jasełka”.