Loading…

I Przegląd Chórów UTW

     W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w dniu 9.05.2012r w kino – teatrze „Pasja” w Iławie odbył się I Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Warmii i Mazur.

Głównym inicjatorem zorganizowania tej imprezy z ramienia Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie była Prezes Elżbieta Lewandowska i Iławskie Centrum Kultury.

Główny cel to integracja słuchaczy UTW, wzajemne poznanie się i popularyzacja pieśni i piosenek.

Honorowy patronat nad I Iławskim Przeglądem Chórów UTW objęli:

 1. Starosta Powiatu Iławskiego - Pan Maciej Rygielski;
 2. Burmistrz Miasta Iławy - Pan Włodzimierz Ptasznik;
 3. Wójt Gminy Iława - Pan Krzysztof Harmaciński.

W I Iławskim Przeglądzie Chórów UTW z terenu Warmii i Mazur zaprezentowały się następujące chóry:

 • Chór UTW Iława - dyrygent Honorata Cybula
 • Nauczycielski Chór Kameralny przy Giżyckim UTW - dyrygent Henryk Gierwel
 • Chór UTW w Olsztynie „Pasjonata” - dyrygent Natalia Bałdyga
 • Chór UTW w Działdowie - „Cantiano”
 • Zespół Wokalny Pasłęckiego UTW - „Perłki”
 • Chór UTW Kętrzynie -„Musica Animae”
 • Zespół Wokalny przy UTW w Ornecie.

Po prezentacji chórów i po obiedzie wszyscy uczestnicy zwiedzili najpiękniejsze zakątki Iławy, a następnie skorzystali z wycieczki stateczkiem po jeziorze Jeziorak. Organizatorzy dziękują wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia i stworzenia miłej atmosfery.

Dziękujemy sponsorom:

 • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Bank Gospodarki Żywnościowej w Iławie
 • Bank Żywności w Olsztynie
 • Firma „Eco” w Iławie
 • Gminna Spółdzielnia w Iławie.

Dziękujemy także pracownikom Iławskiego Centrum Kultury i słuchaczom naszego Uniwersytetu.

Zarząd

chor 2012 01