Loading…

Godni Naśladowania

     Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie otrzymał wyróżnienie w X edycji Konkursu „Godni Naśladowania” za najlepszą inicjatywę osób starszych.

Stało to się dzięki naszej słuchaczce Basi Sufranek która w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku realizowała projekt tytuł „Fabuła dwóch pokoleń” czyli między pokoleniowy klub filmowy.

Projekt otrzymał dotację realizowaną przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt był realizowany w Iławie i trwał 5 miesięcy. Do wspólnego działania zostali zaproszeni młodzi ludzie z Klubu Młodzieżowego działającego przy Ośrodku Psychoedukacji w Iławie. Problemy poruszane w filmach poszerzyły wiedzę, zwiększyła się aktywność seniorów, nawiązały się przyjaźnie, zmniejszyła się samotność. Wzrosła umiejętność prowadzenia dyskusji i wyrażania swoich myśli.

Działania projektu pozwoliły młodzieży dostrzec problemy starości.

 

godni-nasladowania