Loading…

Zarząd Stowarzyszenia

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie, w dniu 15 marca 2018 roku, został powołany Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

  • Ryszard Ławrynowicz - Prezes
  • Elżbieta Dzierzęcka - Wiceprezes
  • Danuta Telej - Sekretarz
  • Grażyna Lessman - Skarbnik
  • Elżbieta Kowalczyk - Członek Zarządu