Loading…

Zarząd Stowarzyszenia

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie, w dniu 27 marca 2014 roku, uchwałą Nr 4/2014 został powołany Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

  • Andrzej Sufranek - Prezes Zarządu
  • Agata Nastaj - Wiceprezes Zarzadu
  • Irena Iwasiów - Sekretarz
  • Irena Sokołowska - Skarbnik
  • Renata Szulowska - Członek Zarządu