Loading…

Komisja Rewizyjna

Na walnym zebraniu sprawozdawczo–wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie, w dniu 27 marca 2014 roku, uchwałą Nr 5/2014 została powołana komisja Rewizyjna w składzie:

  • Jadwiga Łuszczyńska - Przewodnicząca
  • Marianna Kępka - Z-ca przewodn.
  • Zbigniew Ząbecki - Członek Komisji