Loading…

Komisja Rewizyjna

Na walnym zebraniu sprawozdawczo–wyborczym członków Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie, w dniu 15 marca 2018 roku, została powołana Komisja Rewizyjna w składzie:

- Jadwiga Łuszczyńska - Przewodnicząca

- Marianna Kępka - Członek Komisji

- Irena Sokołowska - Członek Komisji