Loading…

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu SUTW w Iławie za rok 2016

     Sekcja „żywego słowa” w 2016 r. przygotowała i wystawiała 2 spektakle poetyckie: „Poznajemy twórców regionu – Konstanty Ildefons Gałczyński” w ramach projektu finansowanego przez Zarząd Województwa i nową wersję „Pamiętajcie o ogrodach ...” finansowaną w ramach projektu przez Powiat Iławski. Zaprezentowano je na spotkaniach Stowarzyszenia, a także w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz świetlicach wiejskich w Nowej Wsi i Ławicach. Spektakl wg. „Kroniki olsztyńskiej” K.I.Gałczyńskiego zaprezentowano w miejscu powstania „Kroniki olsztyńskiej”, czyli w leśniczówce Pranie k/Rucianego. Na Festiwalu Teatrów i Kabaretów UTW w Wydminach sekcja wystąpiła ze scenkę kabaretową „W redakcji”. W sekcji pracuje 14 osób.

     Sekcja rękodzieła artystycznego zajmowała się różnymi formami pracy wykonując biżuterię, robótki ręczne, ozdoby świąteczne i choinkowe, a także malując obrazy. Zorganizowano też warsztaty dekupażu, w których wzięły udział 22 osoby. Swoje prace sekcja prezentowała przy okazji imprez organizowanych przez Stowarzyszenie i przed wykładami. Kilka razy pracami wykonanymi przez nasze słuchaczki, nagradzaliśmy wykładowców, którzy nie pobierają opłat za wykłady.

     Działalność kulturalna Stowarzyszenia została doceniona przez Burmistrza Iławy, który przyznał nam dofinansowanie działalności kulturalnej w 2016 r. w kwocie 5000 zł., a za całą działalność kulturalną w 2015 r. otrzymaliśmy wyróżnienie.

     Pod patronatem Stowarzyszenia, nasi członkowie zorganizowali jedną wycieczkę zagraniczną do krajów nadbałtyckich – Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia oraz wyjazd krajowe do Karpacza i okolic z wypadem do Czech.. Wzięło w nich udział ok. 80 osób nie tylko z naszego Stowarzyszenia, a także rodziny i znajomi. Podczas wakacji zorganizowano 2 wycieczki krajoznawcze nad jezioro Jasne k/Siemian i na Wzgórza Dylewskie. Obie wycieczki kończone były spotkaniem przy ognisku. Nasi członkowie byli też na turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Unieściu nad morzem. Wypoczywało tam 50 osób.

     Średnio raz w miesiącu organizowano wyjazdy do teatru lub filharmonii /Gdynia, Olsztyn, Elbląg, Warszawa, Bydgoszcz/, które często połączone były ze zwiedzaniem tych miast. Podczas pobytów na wybrzeżu zwiedzaliśmy między innymi Muzeum Solidarności w Gdańsku i Muzeum Emigracji w Gdyni. Poza wyjazdami uczestniczyliśmy też w spotkaniach teatralnych i koncertach muzycznych jakie odbywały się w iławskim kinoteatrze PASJA. Ogółem zorganizowano 16 wyjazdów do teatrów i filharmonii. Raz zorganizowano seans filmowy dla członków Stowarzyszenia. Tę formę oglądania filmów będziemy kontynuowali w tym roku. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych było dofinansowywane ze środków uzyskanych z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

     Stowarzyszenie zorganizowało zabawę karnawałową dla członków utw, ich rodzin i osób zaprzyjaźnionych. Odbyły się też coroczne uroczystości jak: Dzień Kobiet, zakończenie roku akademickiego oraz w grudniu tradycyjne spotkanie opłatkowe. Imprezy te były dofinansowane ze środków własnych Stowarzyszenia.

     Znaczącym źródłem finansowania działalności Stowarzyszenia były projekty, które realizowaliśmy składając oferty na różne zadania publiczne. W ubiegłym roku realizowaliśmy 4 projekty. Dwa finansowane przez Województwo – Poznajemy Twórców Regionu – K. I. Gałczyński i V Iławski Przegląd Chórów UTW z województwa warmińsko-mazurskiego i 1 projekt finansowany przez Powiat – Czytamy poezję oraz 1 finansowany przez Gminę Iława za 1000 zł. Łącznie uzyskaliśmy dofinansowanie 11.000 zł.

     Członkowie Stowarzyszenia działają też aktywnie jako wolontariusze na rzecz pomocy pensjonariuszom DPS-u i MOPS-u, czytają bajki w przedszkolach, a także pomagają w obsłudze i organizacji imprez organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Jako wolontariat prowadzona jest też grupa gimnastyki ogólnej. W wolontariacie bierze udział około 70 członków Stowarzyszenia.

     Jako stowarzyszenie użyteczności publicznej korzystamy też z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku ubiegłym była to kwota 3.449 zł., która pozwoliła nam dofinansować zakup biletów na imprezy kulturalne tj. do teatru, opery czy filharmonii.

     Zarząd oraz liderzy poszczególnych grup i sekcji pracują jako wolontariusze. Za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Działalność Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku cieszy się dużą popularnością w Iławie, czego dowodem jest zwiększająca się z roku na rok ilość naszych członków.

 

Za Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku w Iławie

Prezes Zarządu: Andrzej Sufranek