Loading…

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku za rok 2012

sprawozdanie

A
I

Przychody ogółem w zł (1 do 4)
Przychody statutowe

134 848,95zł
134 646,95zł

 

1.

Składki statutowe

14 155,00 zł

 

 

-

Wpisowe od nowych członków

950,00 zł

 

 

-
-

Składki semestralne
Wpłaty członków wspierających

13 205,00 zł
0,00 zł

 

2.

Dotacje

32 055,0 zł

 

 

-

Z tyt. wpłat 1% podatku dochodowego

3 964,20 zł

 

 

-

Od powiatu iławskiego

3 000,00 zł

 

 

-

Od Urząd Marszałkowski

       1 500,00 zł

 

 

-
-

-
-
-

-

Od gminy Iława
Dot. MPiPS na projekt „na naukę nigdy nie jest za późno
Pozostałość dotacji „Fabuła dwóch pokoleń”
Darowizna REM-BUD
Darowizna Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Darowizna Bank Spółdzielczy w Iławie

1.000,00 zł
20 030,00 zł

360,81 zł
500,00 zł

1 500,00 zł
200,00 zł

 

3.

Dobrowolne wpłaty członków Stowarzyszenia

88436,94zł

 

 

-

Na naukę języków

5 017,40 zł

 

 

-
-

Korzystanie z basenu i nauka pływania
Chór uniwersytecki

7 950,00 zł
2 824,76 zł

 

 

-

Na organizację imprez
- kulturalne
- rozrywkowe

72 644,78 zł
18 345,00 zł
54 299,78 zł

 

II

Pozostałe przychody

202,00 zł

B

Koszty ogółem (1 + 2)

131 645,48 zł

 

1.

Koszty statutowe

128 612,81 zł

 

 

-

Wykłady

751,00 zł

 

 

-

Nauka języków

4 731,00 zł

 

 

-

Korzystanie z basenu i nauka pływania

9 210,00 zł

 

 

-

Organizacja imprez rozrywkowych

64 202,10 zł

 

 

-
-

Organizacja imprez kulturalnych
Sekcja plastyczna

     21 124,50 zł
400,00 zł

 

 

-

Chór uniwersytecki

       4 806,76 zł

 

 

-
-
-

Wydatki projektu „Fabuła dwóch pokoleń”
Rehabilitacja
Wydatki projekt „ na naukę nigdy nie jest za późno”

 2 530,89 zł
826,56 zł
20 030,00 zł

 

2.

Na administrację

3 032,67 zł

 

 

-

Wydatki biurowe

          977,28 zł

 

 

-

Prowadzenie rachunku bankowego

381,50 zł

 

 

-

Obsługa księgowa

1 673,89 zł

 

3.

Na obsługę bankową

324,00

C

Wynik finansowy w zł (A – B)

3 203,47 zł

D

Stan środków finansowych w zł

 

 

-

.

 
 

-

Na 31 grudzień 2012r.

13 861,72 zł

saldo

+1.477,83

E

Saldo prowadzonych działalności

12.738,75

 

-

Imprezy rozrywkowe

9.854,75

 

-

Nauka języków

218,00

 

-

Rehabilitacja

965,00

 

-

Zajęcia plastyczne

426,00

 

-

Zajęcia komputerowe

320,00

 

-

Chór uniwersytecki

291,00

 

-

wykłady

664,00

Sporządził: Andrzej Sufranek - skarbnik

 

Prezes Zarządu: Elżbieta Lewandowska