Loading…

Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku za rok 2011

sprawozdanie

A. Przychody ogółem

 89.285,08

I. Przychody statutowe:

89.282,80

1. Składki statutowe:

11.649,00

- wpisowe od 76 nowych członków

1. 520,00

- opłaty semestralne                                                                   

9. 630,00

- wpłaty członków wspierających                                             

 499,00   

2. Dotacje :                                                                                  

24.237,50

- wpłaty z tytułu 1% pod.  dochodowego. od osób fizycznych

3. 991,50

- Urząd Marszałkowski –  Warmińsko-  Mazurski  w Olsztynie

3.000 ,00

- Starostwo Powiatowe w Iławie

3.000,00

- Urząd Miasta Iława – I.C.K.

2.500,00

- Urząd Gminy

1.000,00

- Fundacja „Przystań”- Iława Działaj Lokalnie

3.621,00

- Towarzystwo Inicjatyw Twórczych Ę

7.125,00

3. Dobrowolne wpłaty na rzecz  Stowarzyszenia

53.396,30

- rehabilitacja i korzystanie z basenu

7.095,30

- nauka języków obcych

3.553,00

- imprezy kulturalno-rekreacyjne, wycieczki

 42.747,00

II. Pozostałe przychody – odsetki bankowe

2,28

B. Koszty ogółem

87.503,01

1.  Koszty statutowe:

82. 408,74

- wykłady

400,00

- nauka języków obcych

4. 586,00

- rehabilitacja i korzystanie z basenu

 9. 940,00

- organizacja imprez

61.153,10

- sekcja plastyczna

929,04

- chór uniwersytecki

1 .602,00

- wydatki związane z projektem „Fabuła dwóch pokoleń

3. 798,60

2.  Koszty administracyjne :

5. 094,27 

- koszty  biurowe

1.702,23

- organizacja i oprawa wykładów i uroczystości

1. 082,99  

- obsługa księgowa

1.818,06

- prowadzenie rachunku bankowego

490,99

C. Wynik finansowy

+ 1.782,07

Sporządził: Andrzej Sufranek - skarbnik

Prezes Zarządu: Elżbieta Lewandowska