Loading…

III Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu województwa Warmińsko-Mazurskiego

Już po raz kolejny Iława gościła chóry z terenu Warmii i Mazur, które przybyły w dniu 12 czerwca 2014 roku na III Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizatorami imprezy, która odbyła się w kinoteatrze Pasja było Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie. Wsparcia udzieliło Starostwo Powiatowe w Iławie, pomoc finansowa i lokalowa – Iławskie Centrum Kultury.

W Przeglądzie wzięło udział 9 chórów. Cel imprezy to popularyzacja śpiewu chóralnego wśród uczestników uniwersytetów, prezentacja zespołów oraz integracja środowisk Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wśród publiczności wypełniającej salę kinoteatru byli przedstawiciele władz: Powiatu ze Starostą Panem Maciejem Rygielskim, miasta z Burmistrzem Panem Włodzimierzem Ptasznikiem, gminy z Wójtem Panem Krzysztofem Harmacińskim. Obecnością swoją zaszczycili nas członkowie Polsko-Niemieckiej Fundacji Pojednanie.

Imprezę otworzył i powitał wszystkich obecnych na sali Prezes Zarządu UTW – Andrzej Sufranek. Muzycznym akcentem było odśpiewanie przez chór Vivat z UTW w Iławie utworu Vivat Muzika. Przegląd został otwarty, rozpoczęły się występy poszczególnych chórów.

Jako pierwszy wystąpił chór Vivat z UTW w Iławie, a następnie:

  • Chór Wrzos - UTW w Kętrzynie
  • Chór Cantiamo - UTW Działdowo
  • Chór Perełki - UTW Pasłęk
  • Chór De Novo - ATW Olsztyn
  • Chór Canzona - BUTW Bartoszyce
  • Nauczycielski Chór Kameralny – GUTW
  • Chór Złota Jesień - UTW Ostróda
  • Chór Lira - WUTW Wydminy.

Każdy z chórów prezentował w swoim wykonaniu 3 utwory, które różniły się charakterem muzyki, nastrojem, i sposobem wykonania (a capella lub z instrumentem), ale niezależnie od tego budziły wśród słuchaczy wspomnienia, dostarczały wzruszeń, rozweselały i bawiły. Występujące zespoły różniły się liczebnością, strojem, interpretacją utworów, ale łączyła ich widoczna radość śpiewania która porywała widownię do wspólnej zabawy i aplauzu.

Po prezentacjach chórów na scenie kinoteatru wystąpiła grupa teatralna Remedium z UTW w Iławie, która przedstawiła finezyjny, pełen humoru spektakl Balladyna w krzywym zwierciadle. Śmiech i gromkie brawa były wyraźnym uznaniem dla sztuki i gry aktorów.

Przegląd został zakończony wręczeniem przedstawicielom chórów dyplomów drobnych upominków (pamiątki regionalne) oraz wiązanek kwiatów. Podziękowania dla wszystkich uczestników biorących udział w imprezie złożyli Prezes Zarządu i Przedstawiciele Władz. Obietnice były zadawalające -  spotykamy się za rok - do zobaczenia! Widownia odpowiedziała jednogłośnie: do zobaczenia!

Wszyscy goście zaproszeni zostali na obiad do Restauracji Stary Tartak w Iławie.

 

III przeglad chorow 2014 04