Loading…

Plan wykładów - marzec, kwiecień 2013

wyklady

Data

Temat

Wykładowca

14.03.2013

Współczesna literatura na Warmii i Mazurach
połączona ze spotkaniem autorskim

Pan dr hab. Zbigniew Chojnowski
Wykładowca Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

21.03.2013

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok     2012

 Zarząd Stowarzyszenia

28.03.2013

 Przerwa Świąteczna

 

4.04.2013
Godz.
15.30 –17.30

 Mikroorganizmy a zdrowe życie.
 Planujemy dyskusję

Pan St. Kolbusz – Stow. Ekosystem Dziedzictwo Natury
Pan  Zbigniew Stępień – Mazowieckie Regionalne Centrum Mikroorganizmów.

11.04.2013

Przyroda Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

Pani
Alina Rodziewicz – kierownik Zespołu ds. dydaktycznych – Zespół Parków Krajobrazowych

18.04.2013
Godz.
17.30

 Polska Cyfrowa Równych Szans

Pan
Łukasz Borszewski – Latarnik PCRS

25.04.2013

Psychospołeczny wymiar kreatywnego funkcjonowania człowieka

Pani dr
Aldona Małyska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Społecznych w Olsztynie