Loading…

Plan wykładów - I semestr 2013/2014

wyklady

data Wyszczególnienie –temat
Wykładowca
10.10.2013
godz.16.00
wykład inauguracyjny – „Kierunki pozyskiwania żywności a  bezpieczeństwo żywnościowe ludności świata” Pan dr hab. prof. Stefan Smoczyński – Uniwersytet
Warmińsko- Mazurski w Olsztynie
17.10.2013
godz.16.30
„Polska Cyfrowa Równych Szans” Pan
Łukasz Borszewski
24.10.2013
godz.16.00
„Wolontariat  różne akcje na rzecz społeczności” Pani Gabrysia  Zimorowska - Centrum Wolontariatu w Elblągu
07.11.2013
godz.16.00
„Bioróżnorodność -co to takiego
i dlaczego jest ważne”
Pani Alina Rodziewicz
- Park Krajobrazowy   Pojezierza Iławskiego
w Jerzwałdzie
14.11.2013 
godz.16.00
” Życie i twórczość Mikołaja Kopernika” Pan Paweł Błażewicz
– Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
21.11.2013
godz. 16.00
„ Odżywianie w twoich rękach seniorze” Pani Hanna Leśniewska – Urban
– Pielęgniarka Specjalistka pielęgniarstwa  zachowawczego.
28.11.2013
godz.16.00
„Zagadnienia bankowości
i finansów”
Pani dyr. Magdalena Majewska 
- z Banku PKO SA
05.12.2013
godz.16.00
„Ogrody Świata od czasów prehistorycznych do dzisiaj” Pan Antoni Furtak Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Działdowie.
09.12.2013 
godz. 13.30
Spotkanie w sali kina „Pasja” z okazji zakończenia realizacji  projektu  ASOS z MPiPS;  wystąpi teatr REMEDIUM, Chór VIVAT, zorganizowana zostanie wystawa  prac z rękodzieła artystycznego. Organizatorzy spotkania  Zarząd UTW
12.12.2013
godz. 16.00
Zapobieganie uzależnieniom od gier komputerowych  wykładowca 
- podamy w terminie późniejszym
19.12.2013 Spotkanie opłatkowe w lokalu „Mozart” Godz. spotkania podamy na wykładach.