Loading…

Plan wykładów - styczeń, luty, marzec 2013

wyklady

Data

Temat

Wykładowca

10.01.2013

- Działalność Banku Żywności w Olsztynie
- Marnowanie żywności
- Wolontariat

Dyrektor Banku Żywności
Pan Piotr Koprucki
Pani Jolanta Markiewicz

11.01.2013

Wyjazd do Filharmonii
w Olsztynie
dla osób zapisanych wcześniej

Operetka w Filharmonii
„Zemsta Nietoperza” /Strauss /syn/

17.01.2013

Oblicze Wolontariatu

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju „PIONIER”

24.01.2013

Zdrowy styl życia
w pedagogice

Pani dr
Anna Leszczyńska- Rejchert
U.W.M. w Olsztynie

25.01.2013 do-13.02.2013
PRZERWA SEMESTRALNA

14.02.2013

Zapobieganie oszustwom i przemocy w trosce
o osoby
starsze

Powiatowa Komenda Policji w Iławie Oddział Prewencji

21.02.2013

Życie codzienne
i zwyczaje mieszkańców Prus wschodnich
w rejonie Zalewa i Iławy

Pani
Krystyna Kasprzak

28.02.2013

Informacje z podróży
CEJLON

Pan Dyrektor
Czesław Olszewski

6.03.2013
wyjątkowo w środę

Ludność żydowska na obszarze obecnego powiatu iławskiego.

Pan dr
Seweryn Szczepański

Wykłady prowadzone są w czwartki o godzinie 15.30 w auli Wyższej Szkoły
im. Pawła Włodkowica w Płocku – Filia w Iławie Kościuszki 18
Prezes Zarządu Elżbieta Lewandowska