Loading…

III Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Warmii i Mazur - 2014

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet III Wieku W Iławie informuje słuchaczy naszego Uniwersytetu, mieszkańców miasta i powiatu, że w dniu 12 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w sali kinoteatru „PASJA” w Iławie, ul. Niepodległości 13A, odbędzie się III Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z terenu Warmii i Mazur.

Organizatorami Przeglądu są:

  • Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie,
  • Iławskie Centrum Kultury,
  • Starostwo Powiatowe w Iławie.

PRZEGLĄD ten jest realizowany jako zadanie publiczne, wspierane finansowo przez Starostwo Powiatowe w Iławie.

Celem przeglądu jest popularyzacja śpiewu chóralnego wśród uczestników uniwersytetów, prezentacja repertuarów zespołów, integracja środowisk uniwersyteckich.

Pobierz regulamin

Pobierz kartę uczestnictwa

Prezes Zarządu: Andrzej Sufranek

III przeglad chorow 2014